Kwijtschelding voor tarief op restafval in Zwolle

De gemeente Zwolle verandert de belastingen die u moet betalen over het weggooien, ophalen en verwerken van afval. Op deze pagina leggen wij uit wat er verandert. En wat dit betekent als u om kwijtschelding vraagt bij GBLT.
 

Vanaf 2023 betaalt u in de gemeente Zwolle 2 bedragen voor afval

De afvalstoffenheffing in de gemeente Zwolle bestaat dan uit 2 delen:

  1. Een vast bedrag. 
  2. Een bedrag voor het aantal keer dat u restafval weggooit. Dit is een tarief op restafval. U krijgt hierbij tot een maximum bedrag kwijtschelding.

1. U betaalt ieder jaar het vaste bedrag afvalstoffenheffing

De gemeente Zwolle bepaalt dit bedrag ieder jaar opnieuw. Het vaste bedrag hangt af van uw situatie:

  • Woont u alleen? Dan betaalt u voor een eenpersoonshuishouden. In 2023 is dat € 233,77.
  • Woont u samen? Dan betaalt u voor een meerpersoonshuishouden. In 2023 is dat € 250,57. Het maakt hierbij niet uit met hoeveel mensen u samenwoont.

U kunt om kwijtschelding vragen voor het hele vaste bedrag.

2.    U betaalt achteraf voor het aantal keer dat u restafval weggooit

De gemeente Zwolle bepaalt ieder jaar opnieuw welk bedrag u betaalt voor het weggooien van restafval. Dit tarief op restafval hangt af van de hoeveelheid restafval dat u per keer kunt weggooien:

  • Gooit u restafval weg in de ondergrondse container? Dan betaalt u € 1,70 of € 2,30. U betaalt € 1,70 als u per keer 60 liter restafval kunt weggooien. U betaalt € 2,30 als u per keer 80 liter restafval kunt weggooien.
  • Gooit u restafval weg in een grijze container bij uw huis, woonboot of woonwagen? Dan betaalt u € 10,20 per keer dat deze container geleegd wordt. In deze container past 240 liter restafval.

Begin 2024 ontvangt u een aanslagbiljet over het aantal keer dat u restafval weggooide in 2023. U kunt voor deze rekening om kwijtschelding vragen tot een bepaald bedrag.

Er is een maximumbedrag aan kwijtschelding mogelijk bij het weggooien van restafval

Er is voor het volledige vaste bedrag kwijtschelding mogelijk. Het hangt af van uw situatie tot welk bedrag u het tarief op restafval niet hoeft te betalen:

  • Woont u alleen? Dan hoeft u tot € 23,80 niet te betalen.
  • Woont u samen met anderen? Dan hoeft u tot € 71,40 niet te betalen.

Gooit u voor een hoger bedrag restafval weg? Dan moet u hiervoor zelf betalen. Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt om zo extra kosten te voorkomen. Voor tips en extra informatie voor afval scheiden gaat u naar rova.nl/scheidingswijzer.