Aanmaning

U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt

U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op het aanslagbiljet.

De kosten van een aanmaning

Voor het versturen van de aanmaning rekent GBLT kosten. Deze kosten moet u ook betalen.

Voor de aanmaning betaalt u in 2021 € 8,00 of € 17,00. Dit hangt af hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen.
Is dit bedrag lager dan € 454,00? Dan betaalt u € 8,00. Is het bedrag € 454,00 of hoger? Dan betaalt u € 17,00.

Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op de aanmaning. Betaal dit bedrag binnen 14 dagen na de datum die op de aanmaning staat. Doet u dat niet? Dan stuurt GBLT u een dwangbevel.

Hoe kunt u betalen?

Heeft u al betaald?

En u krijgt toch een aanmaning? Dan hebben uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist. Uw betaling moet dan wel vóór de datum op de aanmaning op de bankrekening van GBLT staan. In dat geval betaalt u geen aanmaankosten.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing. Lees via deze link meer over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met kosten van de aanmaning?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. U moet binnen zes weken na de datum op de aanmaning (de dagtekening) bezwaar maken.

Lees via deze link meer over bezwaar maken

Vraagt u niet om uitstel van betalen bij bezwaar maken? Betaal dan binnen 14 dagen het totale bedrag dat op de aanmaning staat.
U kunt alleen uitstel van betalen krijgen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld de kosten van de aanmaning. Het openstaande belastingbedrag moet u wel betalen. Daar krijgt u geen uitstel van betalen voor.

Aanmaningsbrief op tafel

Afbeelding brief aanmaning