Aanmaning

U heeft twee maanden de tijd om de belasting te betalen. Op het aanslagbiljet staat op welke datum het bedrag op onze bankrekening moet staan. Deze datum heet de vervaldatum. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning.

De kosten van een aanmaning

Voor het versturen van de aanmaning rekent GBLT kosten. Deze kosten moet u ook betalen. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen.

  • Is het bedrag dat u nog moet betalen lager dan € 454,00? Dan betaalt u € 9,00.
  • Is het bedrag dat u nog moet betalen € 454,00 of hoger? Dan betaalt u € 19,00.

Betaal het openstaande bedrag binnen 14 dagen na de datum op de aanmaning. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan stuurt GBLT u een dwangbevel.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf overmaken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer. Dat nummer staat op de aanmaning.
  • Geef GBLT toestemming het belastingbedrag in delen van uw bankrekening af te schrijven. Lees meer over betalen in delen.

Betaalde u al?

En krijgt u toch een aanmaning? Dan kruisten uw betaling en de aanmaning elkaar. Stond uw betaling vóór de datum op de aanmaning op de bankrekening van GBLT? Dan hoeft u de kosten van de aanmaning niet te betalen. U hoeft dan verder niets te doen.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. Lees meer over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met kosten van de aanmaning?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken na de datum op de aanmaning doen.

Lees meer over bezwaar maken

Betaal het totale bedrag op de aanmaning binnen 14 dagen. Of vraag in het bezwaar om uitstel van betaling. Dat kan alleen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld de kosten van de aanmaning. Het openstaande belastingbedrag moet u wel betalen. Daar krijgt u geen uitstel van betalen voor.

Wettelijke regels voor de aanmaning

Lees meer over de wettelijke regels