Servicebelofte 6: Proactief seintje van GBLT als het voor u beter of slimmer kan

Wetten en regels veranderen. Heeft dit gevolgen voor u? Dan laten we u dit vooraf weten. Dit noemen we een proactief seintje van GBLT. We leggen de verandering uit per brief of op de website. Dit kan betekenen dat we u vragen iets aan te passen in Mijn Loket, maar het kan ook betekenen dat we u alleen op de hoogte willen stellen.

Ook over andere veranderingen informeren we u proactief. Betaalt u altijd netjes, maar bent u het toch een keertje vergeten? Dan sturen we u zeven dagen na de betaaldatum een herinnering. Dat doen wij liever dan een aanmaning sturen. Nog een voorbeeld: als we van tevoren al zien dat u recht heeft op automatische kwijtschelding, dan zetten we dit op het aanslagbiljet (bedrag is dan € 0,-). Wel zo makkelijk en duidelijk.

Waarom een proactief seintje van GBLT?

Het doel van ons proactief seintje is om problemen met betalen te voorkomen. We laten u op tijd weten wat de verandering is en wat er van u wordt verwacht. Daarmee voorkomen we dat dingen niet goed begrepen worden, vergeten of niet gedaan.

Wat kunt u van ons verwachten in de toekomst?

Met onze 6 servicebeloften maken we dingen voor u eenvoudiger. Hierboven leest u wat wij gedaan hebben. Maar we gaan door. We blijven werken aan de 6 servicebeloften. Ook aan servicebelofte 6. Wij onderzoeken nu of er andere onderwerpen zijn waarvoor we een proactief seintje kunnen sturen. Zo proberen wij u te blijven helpen.