Herinnering

U heeft twee maanden de tijd om de belasting te betalen. Op het aanslagbiljet staat op welke datum het bedrag op onze bankrekening moet staan. Deze datum heet de vervaldatum.

Geen kosten voor de herinnering

Betaalde u de afgelopen drie jaar op tijd en nu één keer niet? Dan sturen we eerst een herinnering zonder kosten.

Betaal het openstaande bedrag binnen 14 dagen na de datum op de herinnering. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan stuurt GBLT u een aanmaning.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf overmaken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer. Dat nummer staat op de herinnering.
  • Geef GBLT toestemming om het belastingbedrag in delen van uw bankrekening af te schrijven. Lees meer over betalen in delen.

Betaalde u al?

En krijgt u toch een herinnering? Dan kruisten uw betaling en de herinnering elkaar. U hoeft niets te doen.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. Lees meer over moeite met betalen.