Herinnering

U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op het aanslagbiljet.

Geen kosten voor de herinnering

Heeft u de afgelopen drie jaren op tijd betaald en nu één keer niet? GBLT stuurt u in dat geval eerst een herinnering zonder kosten.

Het totaal bedrag dat u moet betalen staat op de herinnering. Betaal dit binnen 14 dagen na de datum die op de herinnering staat. Doet u dat niet? Dan stuurt GBLT u een aanmaning.

Hoe kunt u betalen?

Heeft u al betaald?

En u krijgt toch een herinnering? Dan hebben uw betaling en de herinnering elkaar gekruist. U hoeft niets te doen.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing. Lees meer over moeite met betalen.