Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeente- en waterschapsbelastingen

Kunt u de belastingaanslag van GBLT niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding is niet voor elke belastingsoort mogelijk. Sommige belastingen moet u altijd betalen. Of in ieder geval voor een deel. Dit verschilt per gemeente of waterschap.

Wilt u weten voor welke belastingsoorten u kwijtschelding kunt aanvragen? Klik hieronder op “waterschappen” of uw eigen gemeente: Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten, Ommen. In het overzicht per gemeente vindt u ook de mogelijkheden van kwijtschelding voor waterschapsbelasting in die gemeente.

Woont u in een andere gemeente? Dan stuurt GBLT u alleen een belastingaanslag voor het waterschap. Informeer bij uw eigen gemeente over de gemeente belastingen.

De verschillende soorten belastingen staan op alfabetische volgorde.

Klik  hieronder op het onderwerp waar u meer over wilt weten, om de informatie te bekijken

 • Het overzicht hieronder geldt voor de waterschappen Rijn en IJssel,  Zuiderzeeland,  Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

  Waterschapsbelasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing

  Voor eenpersoonshuishouden € 233,77
  Voor meerpersoonshuishouden € 250,77

  Let op: Begin 2024 ontvangt u voor het eerst een rekening voor het aantal keer dat u restafval wegbracht. Dit noemen wij Diftar. U krijgt hiervoor kwijtschelding tot een bepaald bedrag. Bij een:

  eenpersoonshuishouden tot maximaal € 23,80
  meerpersoonshuishouden tot maximaal € 71,40

  Begraafplaatsrechten Ja
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja tot € 193,-
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja tot maximaal €27,20 (2023), € 27,20 (2022)
  Hondenbelasting Afgeschaft in 2022
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nee
  Reinigingsrecht Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nee
  Parkeerbelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelastingen Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Nee
  Forensenbelasting Nee
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Hondenbelasting Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Hondenbelasting Ja voor een hond
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Havengelden Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja tot € 162,-
  Begraafplaatsrechten Nee
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting