Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeente- en waterschapsbelastingen

Kunt u de belastingaanslag van GBLT niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding is niet voor elke belastingsoort mogelijk. Sommige belastingen moet u altijd betalen. Of in ieder geval voor een deel. Dit verschilt per gemeente of waterschap.

Wilt u weten voor welke belastingsoorten u kwijtschelding kunt aanvragen? Klik hieronder op “waterschappen” of uw eigen gemeente: Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten, Ommen. In het overzicht per gemeente vindt u ook de mogelijkheden van kwijtschelding voor waterschapsbelasting in die gemeente.

Woont u in een andere gemeente? Dan stuurt GBLT u alleen een belastingaanslag voor het waterschap. Informeer bij uw eigen gemeente over de gemeentebelastingen.

De verschillende soorten belastingen staan op alfabetische volgorde.

Klik  hieronder op het onderwerp waar u meer over wilt weten, om de informatie te bekijken

 • Het overzicht hieronder geldt voor de waterschappen Rijn en IJssel,  Zuiderzeeland,  Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

  Waterschapsbelasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing
  • Voor 1 persoon € 209,13 in 2024 en € 233,77 in 2023
  • Voor meer dan 1 persoon € 261,41 in 2024 en € 250,77 in 2023
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar)   

  Let op: Begin 2024 ontvangt u voor het eerst een rekening voor het aantal keer dat u restafval wegbracht in 2023.
  U krijgt kwijtschelding tot een bepaald bedrag. Voor:

  • 1 persoon tot maximaal € 23,10 in 2024 en € 23,80 in 2023 
  • meer dan 1 persoon tot maximaal € 69,30 in 2024 en € 71,40 in 2023
  Begraafplaatsrechten Ja
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Ja
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja tot € 240,- in 2024 en € 193,- in 2023
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja tot maximaal € 27,20 in 2024 en € 27,20 in 2023
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Reinigingsrecht Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Parkeerbelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelastingen Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Nee
  Forensenbelasting Nee
  Hondenbelasting Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Havengelden Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel voor woningen Ja
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel en eigenarendeel voor niet-woningen Nee
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja
  Begraafplaatsrechten Nee
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) gebruikersdeel Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) eigenarendeel Ja
  Precariobelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting