Ik wil bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, maar moet ik dit voor een bepaalde datum doen?

U moet binnen 6 weken een bezwaar indienen

GBLT gebruikt de datum op het aanslagbiljet als start. Stuurt u uw bezwaar zes weken of later na de datum op het aanslagbiljet? Dan gelden 2 voorwaarden:

  • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
  • Bezwaren die na 5 jaar ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

Hieronder vindt u 2 voorbeelden als u na 6 weken bezwaar indient

U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van 6 weken een bezwaar in.

  •  Voorbeeld 1. 
    Stel de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 150.000,-. Dan mag GBLT de WOZ-waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,-. Het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) is € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).
  • Voorbeeld 2. 
    Stel u heeft een garagebox van € 15.000,- . Na uw bezwaar stelt GBLT de waarde vast op € 11.000,-. Dan past GBLT de WOZ-waarde niet aan, omdat het verschil € 4.000,- is. Dit bedrag is minder dan het minimum bedrag van € 5.000,-