Krijg ik uitstel van betalen als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde?

U krijgt niet automatisch uitstel van betalen als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde

Wilt u uitstel van het betalen van uw belastingaanslag aanvragen? Dan kan dat alleen als u als eigenaar van de woning bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. U moet wel in uw bezwaar zetten dat u uitstel van betalen wilt. Uitstel van betalen geldt alleen voor de belastingen waarbij de WOZ-waarde meetelt. Zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing gebouwd.

Soms moet u rente betalen voor het uitstel

U vraagt uitstel van betalen aan. Dat betekent dat u uw belastingaanslag (deels) na de uiterste betaaldatum betaalt. U betaalt rente over de periode en het bedrag dat u te laat betaalt. U krijgt van GBLT een brief als u rente moet betalen. Dit noemen wij een rentebeschikking. Meer over rente bij later betalen leest u op de pagina invorderingsrente.