Waar in de Berichtenbox in MijnOverheid vind ik mijn belastingaanslag van GBLT?

Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

Hiervoor drukt u na inloggen met DigiD op het tabblad Berichtenbox in de horizontale oranje balk bovenaan. U doorloopt daarna drie stappen om uw aanslagbiljet te kunnen inzien:

  • druk op het bericht van het aanslagbiljet. Het bericht opent;
  • klik op het download-icoon (  ) om het aanslagbiljet te downloaden;
  • open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te kunnen bekijken en printen.

Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties

Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.