Wat betekent kwijtschelding voor het betalen van mijn belastingaanslag?

Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op.

U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

U krijgt van ons een brief waarin de uitslag van uw kwijtscheldingsaanvraag staat. Bijvoorbeeld dat u voor een deel kwijtschelding krijgt of geen kwijtschelding krijgt. Moet u nog een bedrag betalen? Dan moet dit bedrag binnen tien dagen na de datum (de dagtekening) van de brief op de bankrekening van GBLT staan. Het hangt van uw situatie af hoe u dit regelt:

  • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dan hoeft u niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt verdeeld over de overgebleven maanden.*
  • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het bedrag dat u nog moet betalen over de overgebleven maanden.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
  • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet binnen tien dagen na dagtekening van de brief betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betaalkenmerk en juiste bedrag is dan alvast voor u ingevuld.

*Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag dat u meer dan tien maanden geleden heeft gekregen? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Lees via deze link meer informatie over een betalingsregeling.

U kreeg kwijtschelding

Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Betaalde u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag? U krijgt terug wat u teveel heeft betaald.