Wat betekent kwijtschelding voor het betalen van mijn belastingaanslag?

Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op.

U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

U krijgt van ons een brief waarin de uitslag van uw kwijtscheldingsaanvraag staat. Bijvoorbeeld dat u voor een deel kwijtschelding krijgt of geen kwijtschelding krijgt. Moet u nog een bedrag betalen? Dan moet dit bedrag binnen tien dagen na de datum van de brief op de bankrekening van GBLT staan. Het hangt van uw situatie af hoe u dit regelt:

  • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dan hoeft u niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt verdeeld over de overgebleven maanden.*
  • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het bedrag dat u nog moet betalen over de overgebleven maanden.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
  • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet binnen tien dagen na dagtekening van de brief betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betaalkenmerk en juiste bedrag is dan alvast voor u ingevuld.

*Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag dat u meer dan tien maanden geleden heeft gekregen? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Lees via deze link meer informatie over een betalingsregeling.

U kreeg kwijtschelding

Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Betaalde u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag? U krijgt terug wat u teveel heeft betaald.