Bestuursvergadering 13 oktober 2021

30 september 2021

Wilt u een digitoegankelijke versie van één of meer stukken op deze agenda? Dan kunt u deze opvragen op redactie@gblt.nl.

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

 

4. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post

 

5. Onderwerpen ter informatie

5.1 KPI informatie- en archiefbeheer Follow-up 2020

6. Onderwerpen voor besluitvorming

6.1 Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer

7. Rondvraag

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 1 december 2021

9. Sluiting