Waarom krijg ik een brief dat ik gedupeerde van de Toeslagenaffaire ben, terwijl mijn partner dat is? 

De Belastingdienst geeft ook de toeslagpartners van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire door aan GBLT. GBLT past dezelfde regels toe voor de gedupeerde van de Toeslagaffaire èn de toeslagpartner van de gedupeerde. Daarom ontvangt u een brief dat u gedupeerde bent van de Toeslagenaffaire.

Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.