Waarom betaal ik watersysteemheffing ingezetenen?

U betaalt watersysteemheffing omdat u gebruiker bent van een woning

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van uw waterschap. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent van een woning. In de Waterschapswet staat dat u watersysteemheffing moet betalen als u ingezetenen bent. Ingezetenen is een ander woord voor inwoners. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En grondwater en water in sloten en rivieren op peil houden.

GBLT bepaalt watersysteemheffing per woonruimte op 1 januari van het belastingjaar

Het maakt niet uit hoeveel mensen er in een woonruimte wonen bij watersysteemheffing ingezetenen. Wij sturen de belastingaanslag aan één persoon die op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven op de woonruimte. Wij gebruiken informatie van de gemeente om vast te stellen wie er ingeschreven staat. Wij gebruiken het ‘besluit aanwijzing belastingplichtige’ om te bepalen welke persoon de belastingaanslag ontvangt. In dit besluit staat welke regels wij volgen om te bepalen wie een belastingaanslag ontvangt.