Privacybeleid

GBLT heeft een privacybeleid voor burgers. Dit noemen wij het externe privacybeleid. Daarnaast heeft GBLT een intern privacybeleid voor onze medewerkers en opdrachtnemers.

In het privacybeleid geven wij uitleg hoe wij met privacy omgaan

In het beleid staat informatie over:

  • waarom GBLT persoonsgegevens verwerkt;
  • welke uitgangspunten GBLT hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • welke maatregelen GBLT heeft getroffen op het gebied van gegevensbescherming;
  • welke rechten aan de betrokkenen toekomen en hoe GBLT de uitoefening ervan faciliteert;
  • hoe GBLT privacy in de organisatie heeft georganiseerd.

Wilt u meer weten? Lees via deze link het externe privacybeleid van GBLT.

GBLT houdt ook een openbaar register van verwerkingsactiviteiten bij

In het register van verwerkingsactiviteiten staat welke persoonsgegevens GBLT verwerkt voor onder andere burgers en belastingplichtigen.

Open via deze link het openbare verwerkingsregister van GBLT.

Bekijk via deze link het cookiebeleid van GBLT.

Heeft u een vraag over het privacybeleid of verwerkingsregister van GBLT?

Stuur ons een e-mail via privacy@gblt.nl bij een vraag over ons privacybeleid of verwerkingsregister. De mail komt terecht bij de functionaris van de Gegevensbescherming (FG) van GBLT.  Let op: dit e-mailadres is niet in gebruik voor vragen over persoonlijke belastingzaken. Heeft u vragen over uw persoonlijke belastingzaken? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.