Moet ik voor een bepaalde datum bezwaar maken als ik het oneens ben?

Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken

U kunt tot 3 jaar na de datum op de belastingaanslag of beschikking bezwaar maken. 

Krijgt GBLT uw bezwaar binnen zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking?

Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van GBLT. Daarna heeft u deze mogelijkheid niet.

Stuurt u uw bezwaar zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking of later?

Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat u te laat bent met uw bezwaar. Wel nemen wij uw bezwaar wel ‘ambtshalve’ in behandeling.
Een medewerker kijkt dan of de belastingaanslag of beschikking waar u bezwaar op maakte juist is. Blijkt dat de belastingaanslag of beschikking onjuist was? Dan is het mogelijk dat u geld van GBLT terugkrijgt.

Regel bezwaar maken direct via Mijn Loket

Maakt u bezwaar via GBLT? Dan krijgt GBLT uw bezwaar direct nadat u een bevestiging krijgt in Mijn Loket. U krijgt altijd een reactie op uw bezwaar via brief. Deze brief vindt u ook terug in Mijn Loket. U kunt uw bezwaar ook per brief sturen. Lees via deze link welke informatie in een bezwaar hoort.