Moet ik voor een bepaalde datum bezwaar maken als ik het oneens ben?

Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken. In ieder geval binnen zes weken na de datum van de belastingaanslag of beschikking. Bent u het dan niet eens bent met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Stuurt u uw bezwaar niet binnen zes weken?

Stuurt u uw bezwaar later dan zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking? Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet-ontvankelijk. U heeft te laat bezwaar gemaakt.

GBLT bekijkt wel of de belastingaanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt klopt. Dit doet GBLT nog tot drie jaar terug. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan bekijkt de rechter of de beslissing juist is, dat u te laat bezwaar heeft gemaakt. De rechter beoordeelt niet of de belastingaanslag juist is.  

Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde gelden andere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

U kunt bezwaar maken via Mijn Loket

Log om bezwaar te maken in op Mijn Loket via uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het niet eens bent met uw belastingaanslag.

Inloggen Mijn Loket

Wilt u dit niet of heeft u geen toegang tot Mijn Loket? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.