Wat is een WOZ-beschikking?

Een WOZ-beschikking is een officieel document

Hier staat de vastgestelde waarde van een woning of bedrijfspand op.

U krijgt aan het begin van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking

U vindt dit op uw belastingaanslag. In de beschikking staat:

  • over welke woning of bedrijfspand de beschikking gaat;
  • de eigenaar en/of gebruiker (belanghebbende);
  • de WOZ-waarde;
  • de waardepeildatum.

De WOZ-beschikking krijgt u samen met de belastingaanslag voor de gemeente-en waterschapsbelastingen.