Ik woon alleen, maar betaal voor meerdere personen. Kan ik vermindering krijgen?

U kunt vermindering krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont

Let op: dit is iets anders dan alleenstaande met kinderen. Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U krijgt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering.

U kunt geen vermindering krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen

Dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.