Ik wil de tenaamstelling op mijn belastingaanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur aanpassen. Het betreft een VOF, CV of maatschap. Is dat mogelijk?

Het is niet mogelijk de tenaamstelling te veranderen

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

  • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
  • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over

Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.