Wie is de eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand?

Eigenaar

Op de koopakte staat wie eigenaar is van een bedrijfspand. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster.

Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen. Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen. Soms is er een juridisch eigenaar en een economisch eigenaar. De juridisch eigenaar krijgt dan de beschikking.

Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan, passen wij het voor volgend jaar aan.

Gebruiker

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. GBLT gebruikt dit om de gebruiker van het bedrijfspand te vinden. Gebruikt u maar een deel van een pand? Dan kijkt GBLT of uw deel eigen voorzieningen heeft. Is dat niet het geval? Dan krijgt de eigenaar de beschikking voor het gebruik.