Welke gegevens gebruikt GBLT voor het beoordelen van een kwijtscheldingsaanvraag?

GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsaanvraag

Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

  • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
  • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

Lees via deze link meer informatie over het Inlichtingenbureau.