Welke belastingen heft GBLT namens de waterschappen en gemeenten?

Voor de waterschappen verzorgen wij alle waterschapsbelastingen

Het gaat om de waterschapsbelastingen:

  • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater;
  • Watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreĆ«ren in uw waterschap;
  • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor onderhoud en beheer in uw waterschap.

Het verschilt per gemeente welke belastingen wij verzorgen

Wij verzorgen daarnaast de WOZ-waarde voor de gemeenten die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen. Voor alle gemeenten verzorgen wij de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lees via deze link meer over de belastingen per gemeente.