Verhuizen en waterschapsbelastingen

Gaat u verhuizen? Het is niet nodig dit door te geven aan GBLT. Wij krijgen automatisch bericht van uw adreswijziging van de gemeente. Geef dit door aan uw gemeente.

Gevolgen voor uw belastingen

Als u verhuist, kan het zijn dat u geld van ons terug krijgt. Dat hangt af van uw situatie en van het soort belasting.

Verhuist u binnen het gebied van het waterschap?

De volgende belastingen verhuizen met u mee:

  • zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing; 
  • watersysteemheffing ingezetenen; 
  • watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur;

U krijgt voor deze belastingen dus geen geld terug. Volgend jaar krijgt u een nieuwe belastingaanslag voor het nieuwe adres.

Verkoopt u voor de verhuizing uw huis? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris vaak een deel van deze belastingen met de nieuwe eigenaar. 

Verhuist u naar het gebied van een ander waterschap?

Dan verlagen we de belastingen voor een deel. U moet de belastingen betalen tot de dag dat u verhuist. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan krijgt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. Dit geldt alleen voor de zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing.

U krijgt geen geld terug voorde verschillende watersysteemheffingen. U krijgt op 1 januari een aanslag voor het hele jaar. Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris vaak een deel van deze belastingen met de nieuwe eigenaar.

Hand steekt sleutel in slot van buitendeur

Servicebelofte 6: Proactief seintje van GBLT als het voor u beter of slimmer kan

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Persoon met mobiele telefoon in de huiskamer

Vrouw zit half op tafel met smartphone in haar handen