Wanneer krijg ik een reactie op mijn WOZ-bezwaar?

U hoort voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt (31 december) of uw WOZ-waarde wordt aangepast.

Wat gebeurt er precies als u een WOZ-bezwaar indient?

Zodra uw bezwaar binnen is krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat we uw WOZ-bezwaar hebben ontvangen. We gaan er dan meteen mee aan de slag. We bekijken uw bezwaar eerst zorgvuldig. En we controleren opnieuw onze berekening en alle andere zaken die u aangeeft. Daarna beslissen we of de WOZ-waarde moet worden aangepast. U krijgt hierover voor het einde van het kalenderjaar een brief.