Waarom stort GBLT een bedrag terug met de omschrijving ‘Nogmaals betalen met het juiste kenmerk’?

Wij hebben de betaling niet kunnen koppelen aan de juiste belastingaanslag

Door de privacywetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om een betaling te verwerken op de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen de naam en het nummer van de bankrekening door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betaalkenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT geen uniek bijpassende belastingaanslag vindt. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de bankrekening waarvan GBLT de betaling heeft ontvangen.

Wat moet u doen?

U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk. Het juiste kenmerk vindt u op uw aanslagbiljet en is gelijk aan het aanslagnummer. Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.