Waarom ontvang ik een rentebeschikking als ik alles al betaald heb?

Soms moet u rente betalen

Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald.

Lees meer over invorderingsrente.