Waarom moet ik extra kosten betalen?

U heeft de belastingaanslag op de vervaldatum niet of niet volledig betaald?

Dan stuurt GBLT eerst een aanmaning. Hiervoor rekent GBLT kosten.