Waarom krijg ik geen geld terug als ik vóór 1 januari 2021 heb betaald?

Afbetaalde schulden vallen niet onder de regeling van de Belastingdienst

Wel gaf de Belastingdienst in november 2021 aan dat zij kijken naar een uitzondering. Deze uitzondering gaat om betalingen van schulden die u heeft gedaan met het bedrag dat u van de Belastingdienst kreeg. Hiervoor zoekt de Belastingdienst nog naar een oplossing. Bekijk voor de laatste informatie via de website van de Belastingdienst.

Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.