Waar en tot wanneer kan ik mij aanmelden als gedupeerde van de Toeslagenaffaire?

U kunt zich tot 1 januari 2024 aanmelden als gedupeerde van de Toeslagenaffaire

U meldt zich aan via de Belastingdienst. De Belastingdienst informeert organisaties zoals GBLT dat u zich heeft aangemeld als gedupeerde van de Toeslagenaffaire.

Ga voor meer informatie voor over het aanmelden naar de website services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden.

Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.