Ik vind de voorlopige belastingaanslag te hoog. Wat kan ik daaraan doen?

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.