Wat is het verschil tussen een waardepeildatum en een toestandsdatum?

De waardepeildatum is 1 januari van het vorige jaar

Krijgt u een beschikking voor belastingjaar 2023? Dan is de waardepeildatum 1 januari 2022.

Meestal is de waardepeildatum hetzelfde als de toestandspeildatum

Wanneer is dit niet hetzelfde? Als er grote veranderingen zijn geweest. Bijvoorbeeld als de woning wordt gebouwd of verbouwd. Of er wordt gesloopt. GBLT kijkt dan niet naar de situatie op de waardepeildatum, maar naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. De waardepeildatum blijft wel hetzelfde.

Voorbeeld: U bouwt een nieuwe woning

De bouw begint op 1 februari 2022 en op 1 november 2022 is de woning klaar. Op de waardepeildatum (1 januari 2022) bestond de woning dus nog niet. Maar op de toestandspeildatum (1 januari 2023) is de woning klaar. GBLT kijkt dan naar de situatie op 1 januari 2023 (toestandspeildatum). Daarna bepaalt GBLT wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2022 (waardepeildatum).