Ons huishouden kreeg altijd 2 belastingaanslagen van GBLT. Waarom krijgen we er nu maar 1?

Kregen verschillende personen in uw huishouden in eerdere jaren een aanslagbiljet van GBLT? Dan kan het zijn dat u vanaf 2024 1 aanslagbiljet krijgt. Hierop staan alle belastingen van GBLT voor uw huishouden.

Over welke belastingaanslagen gaat het?

In sommige gevallen stuurde GBLT eerdere jaren twee aanslagbiljetten naar hetzelfde huishouden:

  • 1 persoon kreeg de belastingaanslag voor de eigenaar van de woning (zoals de watersysteemheffing eigenaar).
  • De ander kreeg de belastingaanslag voor de gebruiker van de woning (zoals de watersysteemheffing ingezetenen).

Vanaf 2024 zetten we deze belastingaanslagen zoveel mogelijk op hetzelfde aanslagbiljet. Deze sturen we naar de oudste eigenaar van de woning.

Waarom verandert dit?

GBLT stuurt graag zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Dit maakt het makkelijker voor u. U ziet dan al uw belastingen in 1 oogopslag. En u kunt uw belastingzaken in 1 keer regelen.

In sommige gevallen lukte dit niet. Dit komt omdat meerdere personen in een huishouden in ons systeem stonden: 1 als gebruiker van de woning en 1 als eigenaar. Om het voor u gemakkelijker te maken, passen we dit vanaf 2024 aan. Dat betekent dat we alle belastingaanslagen op 1 naam zetten.