De termijn voor afhandeling van mijn bezwaarschrift is voorbij en ik heb nog geen uitspraak gekregen. Wat kan ik doen?

Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?

U kunt het best eerst bellen met 088 - 064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft gekregen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

  • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag;
  • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
  • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

Het maximum bedrag is totaal € 1.442,00.

Let op GBLT kan in twee gevallen de afhandelingstermijn opschorten

Opschorten betekent stopzetten. Wij kunnen de afhandeltermijn stopzetten als GBLT:

  • u om extra informatie heeft moeten vragen.
  • u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen

Zijn er goede redenen om het bezwaar aan te houden? Bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen? Dan vraagt GBLT u daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook gestopt.

Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet wij in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

Wij moeten het bezwaar afhandelen in hetzelfde jaar dat u een bezwaar heeft ingediend. Stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.