Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Onroerende-zaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente

Onroerende zaken zijn grond en/of gebouwde objecten. De gemeente kent drie soorten onroerende zaakbelasting:

  • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar woning;
  • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar niet-woning;
  • Onroerende-zaakbelastingen gebruiker niet-woning.

De onroerende-zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage dit is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteedt.