Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Onroerendezaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente

Onroerende zaken zijn grond en gebouwde objecten. De gemeente kent drie soorten onroerendezaakbelasting:

  • Onroerendezaakbelastingen eigenaar woning;
  • Onroerendezaakbelastingen eigenaar niet-woning;
  • Onroerendezaakbelastingen gebruiker niet-woning.

De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteed.