Heeft u een aanslagbiljet waterschapsbelastingen Waterschap Vechtstromen gekregen?

21 mei 2024

GBLT stuurt aanslagbiljetten met een datum van 31 mei voor de waterschapsbelasting in het waterschap Vechtstromen.  U ontvang het aanslagbiljet op 21 of 22 mei.

Waarom krijgt u een belastingaanslag waterschapsbelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland een belastingaanslag voor de waterschapsbelasting. Waterschappen gebruiken dit belastinggeld om hun taken uit te voeren. Denk aan het bouwen en onderhouden van dijken, het voorkomen van droogte en het schoon houden van waterwegen.

Er zijn 4 soorten waterschapsbelasting

U kunt een belastingaanslag krijgen voor 1 of meer van deze belastingen;

  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur
  • Zuiveringsheffing
  • Verontreinigingsheffing

Wilt u weten welke belasting u betaalt? Kijk op uw belastingaanslag. Het hangt af van uw situatie welke waterschapsbelastingen voor u gelden. Ga voor meer informatie naar de pagina over waterschapsbelastingen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Hoe betaalt u de belastingaanslag?

U kiest zelf hoe u betaalt. Bij GBLT kunt op verschillende manieren betalen:

  • Automatisch betalen in 10 delen via automatische incasso. U regelt dit in Mijn Loket. U logt in met DigiD of eHerkenning.
  • In 1 keer betalen via iDEAL. Dit regelt u in Mijn Loket.
  • Zelf in 1 keer het geld overmaken via uw bank. U leest hier hoe u dat doet.

Lees hier meer over het betalen van uw belastingaanslag.

Heeft u moeite met betalen?

Heeft u moeite met betalen? Dan kijken wij graag samen met u naar een passende oplossing. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Lees hier meer over moeite met betalen.

Wilt u meer weten?

Bekijk dit filmpje over de belastingaanslag van GBLT.

Video: Filmpje belastingaanslag