Ik loos geen afvalwater op riolering of oppervlaktewater. Hoe kan ik het aanslagbiljet laten aanpassen?

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag in Mijn Loket.

Inloggen Mijn Loket