Hondenbelasting Leusden

Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden.

Er zijn in bepaalde situaties vrijstellingen mogelijk

Vrijstelling van de belasting bestaat voor:

  • honden die jonger zijn dan drie maanden, indien zij bij de moederhond verblijven;
  • hulphonden en blindengeleidehonden;
  • honden die voor de verkoop worden gehouden;
  • honden die in een asiel verblijven;
  • politiehonden, door ambtenaren van politie gehouden ter verrichting van opsporingsdiensten.

U moet uw hond aan-en afmelden bij GBLT

Binnen veertien dagen na de komst van de hond dient u daarvan aangifte te doen. Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte- of afmeldformulier voor hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Bij afmelding van een hond vragen wij u een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar mee te sturen.

Wie ontvangt de belastingaanslag hondenbelasting?

De belastingaanslag wordt altijd op naam gesteld van degene die als belastingplichtige is aangewezen (ook voor de overige gemeentelijke belastingaanslagen). Ook als de hond van een ander gezinslid is.

GBLT laat hondenbezit controleren

Het hele jaar door kan er worden gecontroleerd op het bezit van honden.

Hond aan de lijn

Kennelregistratie moet u aantonen aan GBLT

Om aan te tonen dat u in het bezit bent van een kennelregistratie moet u het registratieformulier overhandigen dat is uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de hondenbelasting niet kunt betalen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor twee honden.