Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeente- en waterschapsbelastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen, als u de belastingaanslag niet kunt betalen

In de overzichten hieronder staat voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. 

Voor zes gemeenten kunt u kwijtschelding voor gemeente- en waterschapsbelasting aanvragen

Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeenten
  Zwolle Leusden Dronten Nijkerk Dalfsen Bunschoten
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja Nee Nee Ja Ja Ja
Afvalstoffenheffing Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Geen Ja tot €20,16 Geen Nee Nee Nee
Rioolheffing eigenarendeel Ja Geen Geen Ja Nee Geen
Rioolheffing gebruikersdeel Nee Ja Ja Nee Ja Ja
Reinigingsrecht Geen Nee Geen Geen Geen Geen
Hondenbelasting Geen Ja. Voor 2 honden Geen Nee Ja. Voor 1 hond Geen
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Geen Geen Geen Nee Geen Nee
Reclamebelasting Geen Geen Nee Geen Geen Geen
Precariobelasting Nee Geen Geen Geen Nee Nee
Toeristenbelasting Geen Nee Nee Nee Nee Geen
Forensenbelasting Geen Geen Nee Nee Geen Nee
Havengeld Geen Geen Geen Geen Geen Nee
Marktgelden Geen Geen Nee Geen Geen Nee
Parkeerbelastingen Geen Geen Nee Geen Geen Geen
Begraafplaatsrechten Ja Geen Geen Geen Geen Geen
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Watersysteemheffing ingezetenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Voor vijf waterschappen kunt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen

Overzicht kwijtschelding aanvragen waterschappen
  Rijn en Ijssel Zuiderzeeland Vallei en Veluwe Vechtstromen Drents Overijsselse Delta
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja Ja Ja Ja Ja
Watersysteemheffing ingezetenen Ja Ja Ja Ja Ja
Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee Nee Nee Nee Nee