Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeente- en waterschapsbelastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen, als u de belastingaanslag niet kunt betalen

In de overzichten hieronder staat voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. De verschillende soorten belastingen staan op alfabetische volgorde.

Voor zes gemeenten kunt u kwijtschelding voor gemeente- en waterschapsbelasting aanvragen

Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeenten
Belasting Zwolle Leusden Dronten Nijkerk Dalfsen Bunschoten
Afvalstoffenheffing Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Begraafplaatsrechten Ja Geen Geen Geen Geen Geen
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Geen Geen Geen Nee Geen Nee
Forensenbelasting Geen Geen Nee Nee Geen Nee
Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Geen Ja, tot € 25,28. Geen Nee Nee Nee
Belasting Zwolle Leusden Dronten Nijkerk Dalfsen Bunschoten
Havengeld Geen Geen Geen Geen Geen Nee
Hondenbelasting Geen Ja, voor twee honden Geen Nee Ja, voor een hond Geen
Marktgelden Geen Geen Nee Geen Geen Nee
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Ja Nee Nee Ja Ja Ja
Parkeerbelastingen Geen Geen Nee Geen Geen Geen
Belasting Zwolle Leusden Dronten Nijkerk Dalfsen Bunschoten
Precariobelasting Nee Geen Geen Geen Nee Nee
Reclamebelasting Geen Geen Nee Geen Geen Geen
Reinigingsrecht Geen Nee Geen Geen Geen Geen
Rioolheffing eigenarendeel Ja Geen Geen Ja Nee Geen
Rioolheffing gebruikersdeel Nee Ja Ja Nee Ja Ja
Belasting Zwolle Leusden Dronten Nijkerk Dalfsen Bunschoten
Toeristenbelasting Geen Nee Nee Nee Nee Geen
Watersysteemheffing ingezetenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

 

Voor vijf waterschappen kunt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen

Overzicht kwijtschelding aanvragen waterschappen
Belasting Rijn en IJssel Zuiderzeeland Vallei en Veluwe Vechtstromen Drents Overijsselse Delta
Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee Nee Nee Nee Nee
Watersysteemheffing ingezetenen Ja ja Ja Ja Ja
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja Ja Ja Ja Ja