Overzicht kwijtschelding aanvragen gemeente- en waterschapsbelastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen, als u de belastingaanslag niet kunt betalen. In de overzichten hieronder staat voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. De verschillende soorten belastingen staan op alfabetische volgorde.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor uw gemeente- en/of waterschapsbelasting

Het verschilt per belasting of u wel of niet om kwijtschelding kunt vragen. Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden voor de waterschappen voor waterschapsbelastingen. Ook is er een overzicht per gemeente voor de Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen.  In het overzicht per gemeente vindt u ook de mogelijkheden van kwijtschelding voor waterschapsbelasting in die gemeente.

Klik  hieronder op het onderwerp waar u meer over wilt weten, om de informatie te bekijken

 • Het overzicht hieronder geldt voor de waterschappen Rijn en IJssel,  Zuiderzeeland,  Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

  Waterschapsbelasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Begraafplaatsrechten Ja
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja €27,20 (2022), € 25,60 (2021)
  Hondenbelasting Afgeschaft in 2022
  Ja voor twee honden (2021)
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nee
  Reinigingsrecht Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nee
  Parkeerbelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelastingen Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Nee
  Forensenbelasting Nee
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Hondenbelasting Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Rioolheffing eigenarendeel Ja
  Rioolheffing gebruikersdeel Nee
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Nee
  Hondenbelasting Ja voor een hond
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing eigenarendeel Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Forensenbelasting Nee
  Havengelden Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting
 • Belasting Kan ik voor deze belasting kwijtschelding aanvragen?
  Afvalstoffenheffing Ja
  Begraafplaatsrechten Nee
  Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (Diftar) Ja
  Forensenbelasting Nee
  Marktgelden Nee
  Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Ja
  Precariobelasting Nee
  Reclamebelasting Nee
  Rioolheffing gebruikersdeel Ja
  Toeristenbelasting Nee
  Watersysteemheffing ingezetenen Ja (waterschapsbelasting)
  Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Ja (waterschapsbelasting)
  Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur Nee (waterschapsbelasting