Digitale aangifte waterschapsbelasting

Wij kunnen u vragen om digitaal aangifte te doen voor zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. U krijgt dan een uitnodiging per brief.

In de uitnodiging staan de gegevens die u nodig heeft voor het inloggen. U vult het nummer uit de brief in bij rolnummer. Het wachtwoord uit de brief vult u in bij wachtwoord.

Inloggen digitale aangifte

Welke informatie heeft GBLT nodig?

Wij vragen u bij de digitale aangifte om:

  • informatie over uw bedrijf. Bijvoorbeeld adres, rechtsvorm en KvK nummer;
  • het aantal kubieke meter ingenomen water. Dit staat op de jaarafrekening van uw waterleidingsbedrijf. Gebruik de jaarafrekening van het jaar waar u aangifte voor doet; 
  • de afvalwatercoëfficiënt. Dit is een getal.

Wat is de afvalwatercoëfficiënt?

Met de afvalwatercoëfficiënt berekenen we hoe vuil uw afvalwater is: coëfficiënt maal hoeveelheid water = aantal vervuilingseenheden. Hiermee kunnen we uw aanslag bepalen.

Met welk getal wij voor uw bedrijf rekenen, hangt af van het soort bedrijf. U kunt dit opzoeken in deze tabel. Kunt u het soort bedrijf niet vinden in de tabel? Dan valt u waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). In deze klasse vallen alle niet-genoemde bedrijven. Bijvoorbeeld een kantoor of winkel.

Komt uw bedrijf uit op 1.000 vervuilingseenheden of meer? Dan bepalen we uw belastingaanslag niet met hulp van de tabel. U moet dan meten hoeveel water u gebruikt. En monsters van uw afvalwater onderzoeken. Met deze gegevens bepalen we dan de afvalwatercoëfficiënt. 

Doe op tijd aangifte

Doe digitaal aangifte binnen één maand na de datum op de uitnodiging. Of vraag uitstel aan voor aangifte.

Doet u te laat aangifte voor de waterschapsbelasting voor uw bedrijf? Dan stuurt GBLT u een aanmaning.  Doet u na deze aanmaning nog steeds geen aangifte?  Dan bepaalt GBLT zelf de hoogte van de aanslag. Daarnaast krijgt u dan een boete. Deze boete kan oplopen tot € 2.460,00.

Uitstel aanvragen

Lukt het niet om op tijd digitaal aangifte te doen? Vraag dan uitstel aan. Doe dit wel  binnen één maand na de datum op de uitnodiging. Uitstel vragen doet u via de uitstelknop op belasting.uwwaterschap.nl/gblt. Geef daarbij aan waarom u uitstel vraagt.

Aangifte doen op papier

Is het voor u niet mogelijk digitaal aangifte doen voor uw bedrijf? Of wilt u dit liever schriftelijk doen? Vraag ons dan een papieren aangifte te sturen. Stuur hiervoor een brief aan GBLT afdeling Heffen, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Servicebelofte 1: Zelf eenvoudig digitaal uw gemeente- en waterschapsbelasting beheren

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Vrouw zit met tablet op de bank in haar huiskamer