Digitale aangifte waterschapsbelasting

Wij kunnen u vragen om digitaal aangifte te doen voor zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

Om digitaal aangifte te doen, gaat u naar belasting.uwwaterschap.nl/gblt

U kunt alleen digitaal aangifte doen, als u van ons een uitnodiging heeft gehad. In deze uitnodiging staan de inlogcodes om digitaal aangifte te doen. U vult het inlognummer uit de brief in bij rolnummer. Het wachtwoordnummer uit de brief vult u in bij wachtwoord.

Uw bedrijf moet soms digitale aangifte doen voor zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

U krijgt altijd een uitnodiging als u voor uw bedrijf digitale aangifte moet doen. Digitale aangifte is bedoeld voor bedrijven waarvan wij de belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing via een tabel met afvalwatercoëfficiënten moeten berekenen. Of voor bedrijven die van ons een meetbeschikking hebben gekregen.

Bij de aangifte vragen wij om gegevens in te vullen over waterverbruik

Wij vragen u bij de digitale aangifte om:

  • Informatie over uw bedrijf. Bijvoorbeeld adres, rechtsvorm en KvK nummer;
  • Aantal m³ ingenomen water. Hiervoor gebruikt u de jaarafrekening van uw waterleidingsbedrijf van het jaar waarvoor u aangifte doet. Bijvoorbeeld voor aangifte van 2021, gebruikt u de afrekening over de periode 2020-2021;
  • De klasse van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Staat uw bedrijf niet in de tabel? Dan valt uw bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals een kantoorruimte of winkel.

Doe digitaal aangifte binnen één maand na dagtekening van de uitnodiging

Doet u niet op tijd aangifte voor de waterschapsbelasting voor uw bedrijf? Dan stuurt GBLT u een aanmaning. Doet u na deze herinnering alsnog geen aangifte? Dan bepaalt GBLT de hoogte van het aanslagbedrag zonder de gegevens die u had moeten geven. Daarnaast krijgt u dan een boete. Deze boete kan oplopen tot € 2.460,-! Voorkom een boete door op tijd aangifte te doen. Of door uitstel te vragen voor het doen van de aangifte.

Heeft u meer tijd nodig voor de aangifte?

U kunt binnen één maand na de dagtekening op de uitnodiging om uitstel vragen. Dit doet u via de uitstelknop op belasting.uwwaterschap.nl/gblt. Geef daarbij aan waarom u uitstel vraagt. 

U kunt een papieren aangifte aanvragen als geen digitale aangifte wilt of kunt doen

Wilt of kunt u niet digitaal aangifte doen voor uw bedrijf? Stuur GBLT een brief met de vraag of wij u een papieren aangifte kunnen sturen. Richt uw brief aan de afdeling Heffen. U vindt onze adresgegevens onderaan deze pagina.

Servicebelofte 1: Zelf eenvoudig digitaal uw gemeente- en waterschapsbelasting beheren

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Jonge vrouw met tablet op de bank

Vrouw zit met tablet op de bank in haar huiskamer