Ik kan de belastingaanslag niet betalen, wat kan ik nu doen?

U kunt betalen in delen

U kunt uw belastingaanslag in delen betalen met automatische incasso. Hiervoor moet u GBLT toestemming geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Lees meer over betalen in delen.

U kunt om een betalingsregeling vragen

We maken de afspraak dat u de belastingaanslag zelf in delen aan GBLT betaalt. Lees meer over betalen in delen.

U kunt om kwijtschelding vragen

U kunt GBLT vragen om minder belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voldoet u aan de regels voor kwijtschelding? Dan krijgt u van GBLT een brief. In deze brief staat of u nog belasting moet betalen. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.