Inlichtingenformulier met vragen rond de aankoop van een woning

Wij vragen u na aankoop van een woning om gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het bepalen van de WOZ-waarde. Ook gebruiken wij deze gegevens voor uw belastingaanslag voor de onroerende zaakbelasting. 

 

Op het formulier staan een aantal gegevens voor u ingevuld

Deze informatie hebben wij van het Kadaster gekregen. Wij vragen u de gegevens te controleren. Daarnaast vragen wij om informatie rondom de koop van de woning.

Is het verplicht om het inlichtingenformulier in te vullen?

Als koper moet u deze informatie gratis geven volgens de wet. Dit kunt u nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarnaast eist de Waarderingskamer* van ons dat wij deze gegevens bij eigenaren opvragen. 

*De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de WOZ.

Gevolgen als u het formulier niet terugstuurt

Stuurt u het formulier niet terug? Dan is het mogelijk dat GBLT de waarde van uw woning te hoog of te laag vaststelt. En u daarom in de toekomst bezwaar moet maken. Dat willen wij graag voorkomen. Actuele gegevens helpen ons om de WOZ-waarde op basis van juiste gegevens vast te stellen.

U stuurt het ingevulde formulier naar GBLT per post met een postzegel

Onze adresgegevens zijn GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Wij gebruiken geen retourenveloppen of antwoordnummers. Wel onderzoeken wij hoe wij het terugsturen van de gegevens in de toekomst makkelijker kunnen maken.