Inlichtingenformulier met vragen rond de aankoop van een woning

Wij vragen u na aankoop van een woning om gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het bepalen van de WOZ-waarde. Ook gebruiken wij deze gegevens voor uw belastingaanslag voor de onroerende zaakbelasting.  

Op het formulier staan een aantal gegevens voor u ingevuld

Deze informatie hebben wij van het Kadaster gekregen. Wij vragen u de gegevens te controleren. Daarnaast vragen wij om informatie rondom de koop van de woning.

Is het verplicht om het inlichtingenformulier in te vullen?

Als koper moet u deze informatie gratis geven volgens de wet. Dit kunt u nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarnaast eist de Waarderingskamer* van ons dat wij deze gegevens bij eigenaren opvragen. 

*De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de WOZ.

Gevolgen als u het formulier niet terugstuurt

Stuurt u het formulier niet terug? Dan is het mogelijk dat GBLT de waarde van uw woning te hoog of te laag vaststelt. En u daarom in de toekomst bezwaar moet maken. Dat willen wij graag voorkomen. Actuele gegevens helpen ons om de WOZ-waarde op basis van juiste gegevens vast te stellen.

U stuurt het ingevulde formulier naar GBLT per post

Onze adresgegevens zijn GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.