Ik heb een herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen, maar betaal iedere maand via automatische incasso. Hoe kan dat?

Dit komt voor in 2 situaties:

  1. U woont samen en wij stuurden 2 aanslagbiljetten

    Wij kijken per adres wie de eigenarenbelastingen en de gebruikersbelastingen moeten betalen. Het komt voor dat deze personen van elkaar verschillen. Wij sturen dan 2 aanslagbiljetten op 2 verschillende namen. Het aanslagbiljet en de automatische incasso zitten vast aan een persoon. Hierdoor schrijft GBLT de bedragen af voor 1 aanslagbiljet en niet 2. Wij mogen de automatische incasso namelijk alleen koppelen aan een persoon en niet aan een adres. U kunt wel voor het andere aanslagbiljet apart automatische incasso aanvragen.

  2. Automatisch betalen in delen is gestopt doordat GBLT niet heeft kunnen afschrijven

    U heeft uw bank gevraagd de betaling aan GBLT terug te storten. Of uw bank heeft uw betaling aan GBLT tegengehouden. Dit heet storneren. U krijgt hierover van ons een brief. Wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Voor een betalingsregeling neemt u contact met ons op.