Hoe kan het dat ik van de gemeente wel kwijtschelding krijg en van GBLT niet?

Gemeenten en waterschappen mogen eigen regels vaststellen

In de wet staan regels voor het berekenen of iemand kwijtschelding kan krijgen. In de wet staat ook dat gemeenten en waterschappen voor een klein deel eigen regels vast mogen stellen. Gemeenten gebruiken meestal iets ruimere regels dan waterschappen. Hierdoor kan het zijn dat u van de gemeente wel kwijtschelding krijgt en van het waterschap niet.