Hoe zit het als ik heb gekozen voor automatisch toetsen in de toekomst bij de kwijtscheldingsaanvraag?

U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst

GBLT laat volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag krijgt u een brief. In deze brief staat dat u:

  • automatisch kwijtschelding krijgt; of
  • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft gekregen.