Wat gebeurt er met mijn automatische incasso bij kwijtschelding?

U krijgt uitstel van betalen tijdens behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

Wij schrijven geen geld van uw bankrekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. U krijgt een brief met de beslissing over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen.

Moet u een bedrag betalen?

Staat er in de brief met de beslissing dat u een bedrag moet betalen? Dan starten wij betalen via automatische incasso opnieuw op. Het te betalen bedrag verdelen wij over de overgebleven maanden. Zorgt dit voor een te hoog bedrag per maand in uw situatie? Dan kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Lees via deze link meer informatie over de betalingsregeling.

Wilt u een bedrag van een vorig jaar in delen gaan betalen?

U kunt een bedrag van een vorig belastingjaar alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u contact met ons op.