Kan ik mijn eigen aanslaggegevens downloaden?

Wilt u uw belastingaanslag downloaden?

U downloadt uw belastingaanslag zelf in vier stappen:

  1. U logt in op Mijn Loket;
  2. U gaat naar Mijn documenten;
  3. U kiest de belastingaanslag die u wilt downloaden;
  4. U drukt op de knop download.

Wilt u aanslaggegevens van meerdere belastingaanslagen in excel downloaden?

U downloadt de belastinggegevens zelf in drie stappen:

  1. U logt in op Mijn Loket;
  2. U gaat naar Mijn aanslagen;
  3. Kies download aanslagregels (.CSV) of download aanslagregels(.XML). 

    Weet u niet zeker of u .xml of .csv moet kiezen? Kies dan voor .csv. De meeste computers kunnen dit bestand openen.