Wat doe ik als iemand is overleden die een belastingaanslag ontvangt van GBLT?

U hoeft het overlijden niet aan GBLT te melden

Overlijden van een persoon geeft de gemeente automatisch door aan GBLT. Moet een aanslag naar een ander adres? Geef dan de adreswijziging wél door aan GBLT. Indien van toepassing stuurt GBLT een brief met een vermindering.

De meeste belastingsoorten worden verminderd na het overlijden

Er zijn twee belastingsoorten die niet worden verminderd:

  • Watersysteemheffing ingezetenen. Deze belastingaanslag wordt opgelegd met de peildatum 1 januari van het jaar. Bij overlijden na 1 januari wordt het aanslagbedrag niet verminderd.
  • Eigendomsaanslagen van gemeente of waterschap. Deze belastingaanslagen worden opgelegd met peildatum 1 januari van een jaar. Deze bedragen worden na overlijden niet verminderd.

GBLT zorgt ervoor dat de belastingaanslag wordt verminderd met het juiste bedrag

Is het volledige bedrag al betaald? Wij betalen het teveel betaalde bedrag terug. Wordt er betaald in delen met automatische incasso? Dan verlagen wij het maandbedrag automatisch.

Lees via deze link meer over betalen in delen.