Moet ik digitaal aangifte doen?

U moet altijd aangifte doen als u een uitnodiging krijgt

U moet aangifte doen binnen één maand na datum van de uitnodiging. Doet u dit niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning om aangifte te doen. Reageert u daarna nog niet? Dan stelt GBLT de belastingaanslag (ambtshalve) vast en moet u een boete betalen.

Maakt u bezwaar tegen de belastingaanslag?

Ook dan moet u op tijd uw digitale aangifte doen. U kunt geen bezwaar maken tegen de digitale aangifte. 

Inloggen digitale aangifte