Hondenbelasting Dalfsen

Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, het verzorgen of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarom u de hond heeft.

U moet uw hond aan-en afmelden bij GBLT

Aanmelden (aangifte) van uw hond moet binnen veertien dagen na de komst van de hond.

Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen zes weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte of afmeldformulier voor de hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Meldt u de hond af? Stuur een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar mee.

De gemeente Dalfsen heeft een speciaal kenneltarief

Wilt u het kenneltarief? Dan moet u een kennelregistratie kunnen overleggen. Dit kunt u opvragen bij De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. U kunt de kennelregistratie digitaal opsturen via Mijn Loket.

Persoon wandelt met hond

Verhuist u naar een andere gemeente? U kunt soms een deel van uw hondenbelasting terugkrijgen

Dit hangt af van het moment in het belastingjaar waarop u verhuist. Verhuist u naar een nieuwe gemeente? Dan krijgt u een vermindering van de hondenbelasting.

Kwijtschelding hondenbelasting als u niet kunt betalen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor een hond.