Hondenbelasting Dalfsen

Als u of uw gezinsleden één of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. Hieronder valt ook het in bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben van één of meer honden. Het is daarbij niet van belang waarvoor de hond wordt gehouden.

U moet uw hond aan-en afmelden bij GBLT

Binnen veertien dagen na de komst van de hond dient u daarvan aangifte te doen. Wilt u uw hond afmelden of heeft u een wijziging? Geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Aangifte of afmelden van de hond kan via Mijn Loket. U kunt ook telefonisch een aangifte- of afmeldformulier voor hondenbelasting opvragen via ons klantcontactcentrum. Bij afmelding van een hond verzoeken wij u een euthanasieverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar mee te sturen.

De gemeente Dalfsen hanteert een speciaal kenneltarief

Om in aanmerking te komen voor het kenneltarief moet u een Kennisregistratie kunnen overleggen. Dit is op te vragen bij De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. U kunt de kennisregistratie digitaal opsturen via Mijn Loket.

Persoon wandelt met hond

In geval van verhuizing naar een andere gemeente, kunt u soms een deel van uw hondenbelasting terugkrijgen

Dit hangt af van het moment in het belastingjaar waarop u verhuist.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de hondenbelasting niet kunt betalen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor één hond.