Kan ik bezwaar maken tegen de kosten van een aanmaning of dwangbevel?

U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

  • uw voor- en achternaam en uw adres;
  • datum dat u de brief schrijft;
  • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
  • of u uitstel van betaling wilt voor de kosten van de aanmaning of dwangbevel waar u het mee oneens bent;
  • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
  • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;

U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten

U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Lees via deze link meer over betalen