Hoe kan ik bezwaar maken of aangeven dat ik het oneens ben met GBLT?

Als u het oneens bent met GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket

Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket tegen:

 • de belastingaanslag;
 • de kosten van de aanmaning;
 • de kosten van het dwangbevel;
 • de rentebeschikking;
 • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten, Ommen en Dalfsen.

Een bezwaar indienen gaat het snelt via Mijn Loket

Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? U kunt ook een brief sturen aan GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Zet in uw brief:

 • uw voor- en achternaam en uw adres;
 • de datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag of de beschikking waar u het oneens mee bent;
 • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
 • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
 • uw handtekening.

Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

Dan kunt u een klacht melden.