Ik heb bezwaar ingediend met een verzoek om uitstel van betaling. Waarom moet ik nu rente betalen?

Als u een bezwaar indient en vraagt om uitstel van betaling, kan GBLT rente in rekening brengen

U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, doordat u heeft gevraagd om uitstel van betaling. Als er meer dan €23 rente betaald moet worden, stuurt GBLT u een brief met daarin het bedrag dat u aan rente moet betalen. Dit heet een rentebeschikking. Lees meer over invorderingsrente